הנס מגנוס אנצנסברגר תרגום אשר רייך שירה גרמנית

עבודות צל, הוצאת קשב לשירה, 2008