השירים המוצגים מובאים בספר "מיסטיקה בשירה העברית במאה העשרים" והמחברת דנה בהם  בהקשר למהות המיסטית בשירה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

חמוטל בר יוסף יאיר הורוביץ זלדה, אמיר גלבוע מיסטיקה בשירה העברית במאה העשרים, שירה ומיסטיקה, שירה , יהדות, שירה דתית, שירה חילונית, החוג לשוחרי שירה