מילות מפתח: וולט ויטמן, שירת עצמי, משוררים אמריקאים

 

 

 

 

 

 

המהדורות השונות של "עלי עשב"י

1855

 

1867

1860-1861

 

1882

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DHTML - Image effects - Left Right Image slideshow