לרכישת הספר "על העמוד היציב" פרננדו פסואה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

כתב ידו של פרננדו פסואה, 1916